hayf


hayf
(A.)
[ ﻒﻴﺣ ]
yazık, vah vah.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hayf — Mawdesley Glossary half …   English dialects glossary

  • HAYF — Gözün birisi birine muhalif olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Classical compass winds — The Tower of the Winds in Athens Classical compass winds refers to the naming and association of winds in Mediterranean classical antiquity (Ancient Greece and Rome) with the points of geographic direction and orientation. Ancient wind roses… …   Wikipedia

  • hayıf — is., yfı, esk., Ar. ḥayf 1) Haksızlık, insafsızlık 2) Acınma, üzülme 3) ünl. Vah, heyhat, yazık anlamlarında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • isiz — uyku, hâb, ruya, düş, hayf, afsus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • VA — Vah, yazık meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada edât ı nüdbe denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te yid için tekrar edilir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük